top of page

Afro Beat Club

Public·22 members
Jessika Bouchard
Jessika Bouchard

Contracte De Colaborare Intre Firma Si Persoana Fizica


Contracte de colaborare intre firma si persoana fizica
Un contract de colaborare este un document prin care doua parti incheie un acord in vederea cooperarii, pentru realizarea unui anumit proiect sau serviciu. Practic, este o intelegere scrisa prin care se defineste relatia intre cei care colaboreaza si ce responsabilitati are fiecare. Contractul mentioneaza in mod explicit termenii si conditiile de munca si relatiile dintre cei care il semneaza. Complexitatea acestuia depinde de partile intre care se incheie, spre exemplu un contract de colaborare intre firme va fi mai amplu si va cuprinde mai multe informatii. Nu este acelasi lucru cu parteneriatul, care presupune relatii ce se desfasoara pe parcursul mai multor proiecte.


DOWNLOAD: https://meshighmilsi.blogspot.com/?pn=2w3W16


Contractul de colaborare poate fi incheiat intre doua firme sau intre o persoana fizica si una juridica, in cadrul acestuia stabilindu-se termenii, durata, relatia si responsabilitatile fiecarei parti. Contractele de acest tip pot avea durata determinata, nedeterminata sau se pot intinde doar pe parcursul unui proiect.


Ce contine contractul de colaborare?
Contractul de colaborare trebuie sa contina in mod obligatoriu: • clauze legate de relatia dintre firma beneficiara si colaborator: identitatea partilor (beneficiar si colaborator/prestator), obiectul contractului, durata contractului, remuneratia, modalitatea de plata, drepturile si obligatiile partilor, conditiile de incetare a contractului, eventuale penalizari, alte clauze specifice, in functie de obiectul activitatii. • contractul de colaborare nu prevede clauze referitoare la concediu • plata se poate face lunar sau esalonat • incetarea contractului se face atunci cand s-a ajuns la termenul prevazut in contract, dar poate fi reziliat si de comun acord, inainte de termen sau unilateral, daca una dintre parti nu a respectat obligatiile din contract.
Obligatii fiscale aferente contractului de colaborare
Spre deosebire de contractul individual de munca, contractul de colaborare, indiferent de forma, nu implica retinerea si plata contributiilor aferente unui salariu. Iata ce obligatii fiscale sunt si in sarcina cui intra in functie de tipul de contract: • in cazul unui contract de drepturi de autor/contract de colaborare impozitarea veniturilor se poate face prin retinere la sursa de catre beneficiar, care va retine si va vira catre bugetul de stat impozitul pe venit in valoare de 10%. • in cazul unui contract de prestari servicii impozitarea veniturilor se face prin declararea veniturilor realizate la ANAF (formular 200) si plata impozitului pe venit in valoare de 10%. • in ambele cazuri, prestatorul are obligatia sa plateasca contributia la sanatate (CASS) in valoare de 10% din venituri. • daca prestatorul nu are alt venit asigurat la pensie (salariu sau pensie), acesta are obligatia sa plateasca contributia la pensie (CAS) in valoare de 25% din venituri.
Cum poti evita incadrarea relatiei de colaborare ca fiind una de angajare?
Pentru a evita riscul fiscal de incadrare a relatiei de colaborare ca fiind una de angajare, este important sa respecti urmatoarele criterii: • prestatorul sa nu fie subordonat beneficiarului, adica sa nu primeasca indicatii sau ordine de la acesta privind modul de executie a serviciului • prestatorul sa nu fie obligat sa respecte un program de lucru impus de beneficiar • prestatorul sa nu foloseasca echipamentele sau spatiile beneficiarului, ci sa isi asigure propriile mijloace de lucru • prestatorul sa nu fie platit in functie de timpul lucrat, ci in functie de rezultatul obtinut • prestatorul sa nu aiba exclusivitate cu beneficiarul, ci sa poata colabora si cu alti clienti
Pentru mai multe informatii despre contractele de colaborare, poti consulta sursele urmatoare:
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page